7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURUSU HAKKINDA LİSANS PROGRAMLARI İÇİN DUYURU

5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun’un 35’inci maddesiyle 2547 sayılı Kanun’a eklenen geçici 83’üncü madde ile öğrenci affı getirilmiş ve ilgili madde yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup 5 Temmuz 2022 tarihinden önce Üniversitemiz lisans programlarından ilişiği kesilenler ile kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanların aşağıdaki formda belirtilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

31887 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Uygulama İlkeleri’ni incelemek için TIKLAYINIZ.

ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

 • Üniversitelerince, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör,  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler ile
 • Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olanlar.

ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANABİLECEK OLANLAR

 • Af imkanından yararlanamayacağı yukarıda belirtilenler hariç, lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilenler ve Üniversitemizin bir lisans programını kazanarak kayıt yaptırma hakkı elde ettikleri halde (hukuken kayıt yaptırmalarına engel bir durumun bulunmamasına karşın) kayıt yaptırmayanlar.

7417 Sayılı Kanun’dan yararlanmak isteyenler için başvuru tarihleri:

 • Başlangıç Tarihi: 05.07.2022
 • Son Başvuru Tarihi: 07.11.2022 (Bu tarihten sonra başvuru alınmayacaktır)
 • Askerlik görevi sürmekte olanlar için: Terhis tarihini takip eden 2 ay içinde başvuru yapılması gerekir.
 • Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde, 
 • Sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde, bu kanundan yararlanabileceklerdir.

7417 Sayılı Kanundan Yararlanmak İçin Dilekçe Formu

Dilekçe Formuna Eklenecek Belgeler:

 • Lise diplomasının aslı 
 • Ön lisans diplomasının aslı (Dikey Geçiş öğrencileri için)
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • ÖSYM Yerleştirme Sonuçları Belgesi (yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar için)
 • Adli sicil kaydı belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)
 • Askerlik durum belgesi