Galatasaray Üniversitesi’nin 4.12.2014 tarih 14/14 sayılı Senato Toplantısında alınan 2 no.lu karara istinaden Galatasaray Üniversitesi’ne yurtdışından, yabancı uyruklu öğrenciler “Galatasaray Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı” (GSÜYÖSYS) ile alınacaktır (*).

Başvuru Koşulları:

  • Üniversite’nin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği lisans programlarına « Galatasaray Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge » de belirtilen koşullara sahip olan lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunan adaylar başvurabilir.
  • Başvurular Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır. Adaylar başvuru sırasında Yönergede belirtilen şartlara sahip olmak ve yine aynı yönergede belirtilen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun şekilde teslim etmek zorundadırlar.
  • Adaylar öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip olduğunu belgelemek zorundadırlar.

Başvuru Tarihi: 17-27 Ağustos 2020

Başvuru Yeri ve Adresi: GSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çırağan Caddesi No: 36 Ortaköy İSTANBUL

(*) Her türlü detaylı bilgi edinmek için Web sitemizde yayınlanmakta olan « Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge » ye bakılabilir.