Genel Bilgiler

Öğrencilerle ilgili her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek, yatay-dikey geçiş kontenjan ve ilanlarını vermek, hukuki davaların yazışmalarını yapmak, öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları izlemek.

Görev ve Sorumlulukları

Disiplin cezalarının takibi, deftere işlenmesi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi ve diğer işlemleri yapmak. Öğrenim harçlarının yazışmaları, fonların takibi, Öğrenci Harçları Fon Saymanlığına zamanında ulaşmasını sağlamak. Her yıl ÖSYM Başkanlığına gönderilen sayıların Yüksek Okul, Enstitü olarak tutturulması, hataların tesbiti ve düzeltilmesi. YÖK Başkanlığı’na ve Milli Eğitim Bakanlığı’na istatistiki bilgilerin düzenlenerek ulaştırılmasını temin etmek. Yatay geçiş, kontenjan tesbiti ve ilanını yapmak. Dikey geçiş, kontenjan tesbiti ve ilanını yapmak. Lisans ve lisansüstü ilanlarını yapmak. Hukuki davalar, tevdi kararları, açılan davalarada istenilen belgelerin ilgili mahkemeye ulaştırılmasını sağlamak. Kış ve yaz yarıyılı başarı oranları tablolarının zamanında YÖK Başkanlığı’na ve Milli Egitim Bakanlığı’na ulaştırılması için gerekli işlemleri yapmak. Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyrukluların başarı durumlarını ülkekere göre ayrı ayrı her donem düzenleyerek YÖK Başkanlığı’na Milli Eğitim Bakanlığı’na ve iigili Başkonsolosluklara ulaştırılmasını sağlamak. Öğrenci alfabetiklerini işlemek. Lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile ilgili bütün işlemlerin yapılarak diplomaların tanzimi, onayı ve mezunlara verilmesi, diploma defterinin düzenlenmesi, diploma hatalarının düzeltilmesi, duplikat işlemlerini yapmak. Belgelerin, kimlik kartlarının bastırılması, dağıtımı, duplikat işlemleri, İETT kartları ile ilgili yazışmalar, başarı durum belgeleri ile denklik belgelerinin düzenlenmesi için gerekli işlemleri yapmak. Resmi ve özel kuruluşlardan burs temini hakkında yapılan işlemleri ve yazışmaları yapmak; burs alan öğrencilerin başarı durumlarını takip etmek ve duyurulmasını sağlamak.

Ad Soyad Görev İç Hat Ofis No E-Posta
Huriye Berkson Daire Başkan. V. 2901
Hakan Atasoy Şube Müdürü 2905
Murat Avcu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2912
Murat Aydin Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2916
Eda Bulut Bilgisayar İşletmeni 2913
Mürfet Hekim Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2915
Pelin Kulaksız Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2911
Dilek Cesur Memur 2914