Genel Bilgiler

Üniversitemizde eğitim ve öğretim aksamadan yürütülmesini hedef alarak, gereken hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan(emek) gücü kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için faaliyet gösteren birim Personel Daire Başkanlığıdır.

Personel Dairesinin Görev ve Sorumlulukları

Personel Dairesinin görevleri 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilmiştir.

Bunlar;

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri, yapmak, İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Verilecek benzeri görevleri yapmak,

şeklinde belirtilen ve doğrudan yönetilen bu faaliyetlere ilişkin olarak Üniversite üst yönetimince belirlenen, istihdam politikaları ve grup politikaları ile uyumlu prosedürleri belirlemek, çalışan astların bu politikaları anlamaları ve bu politikalar çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

Personel Daire Başkanlığı İç Kontrol Tabloları

4B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

 

Ad Soyad Görev İç Hat Ofis No E-Posta
Neslihan Kayalar Daire Başkanı 247
Ayşe Asan Şube Müdürü 249
Ayşe Başel Şube Müdürü 193
Ramazan Yıldız Şube Müdürü 192
Aydın Bükcüoğlu Şef 239
Yunus Emre Güler Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 239
Ferhat Gündoğdu Memur 193
Mustafa Sönmez Bilgisayar İşletmeni 192
Akın Yaşar Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 192
Melis İpek Arıcan AKAR Büro Personeli 190
Yücel Ceyran Hizmetli 239