Genel Bilgiler

Galatasaray Üniversitesi Yapi İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin kuruluşu ile faaliyete geçen bir teknik bürodur. Üniversitemizin yeni bina ve tesislerini, projelerini yapmak, ihale dosyalarini hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almaktır. Bakim ve onarım işlerini yapmak ve yürütmektir.

Görev ve Sorumlulukları

Üniversitemizin gelişmesi doğrultusunda idarenin istediği gerekli yeni projeler yapılmasını sağlamak, mevcut binaların rölöve ve tadilat projeleri üzerinde ilgili çalışmalar yapıp önerilerde bulunmak. Yapılacak işlerin keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, idareye onaylatmak. Yeni projelerin yapılmasını sağlamak ve idareye onaylatmak. Yeni yapılacak binaların yapım ve kontrollüğünü yaptırmak, denetlemek. Restorasyon ve onarım işlerinin yapımını sağlamak. Taşeron ve müteahhitlerin hakedişlerinin hazırlanmasını sağlamak, kontrol ve denetimini yapmak. Genel bütçeden gelen ödeneği en yararlı şekilde kullanılmasını sağlamak.

Ad Soyad Görev İç Hat Ofis No E-Posta
Yüksek Mimar Göksel Dinçer Daire Başkan. V. 3301
Ersin Özcan Teknisyen 3313
Murat Akbulut Memur
Orhan Erdoğan Memur 3314
Can Akyasan Teknisyen (Elektrik) 3323
Aşur Özer Tekniker (Kaloriferci) 3321
Mustafa Topaloğlu Teknisyen (Elektrik) 3322
Mahmut Alpaslan Özer Tesisatçı 3324