Başvuru Koşulları:

  • Üniversite’nin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği lisans programlarına « Galatasaray Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge » de belirtilen koşullara sahip olan lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunan adaylar başvurabilir.
  • Başvurular Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır. Adaylar başvuru sırasında Yönergede belirtilen şartlara sahip olmak ve yine aynı yönergede belirtilen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun şekilde teslim etmek zorundadırlar.
  • Adaylar öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip olduğunu belgelemek zorundadırlar.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Galatasaray Üniversitesi’ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Takvim

Başvuru Tarihi
02 Ağustos - 09 Eylül 2021
Değerlendirme Sonuçları İlanı
17 Eylül 2021
Kesin Kayıt 
21 - 22 Eylül 2021
Yedek İlan 
23 Eylül 2021
Yedek Kayıt
24 Eylül 2021

Başvuru Yeri ve Adresi: GSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çırağan Caddesi No: 36 Ortaköy İSTANBUL

(*) Her türlü detaylı bilgi edinmek için Web sitemizde yayınlanmakta olan « Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge » ye bakılabilir.